„28-ми АПРИЛ“

безбедни и здрави работни места

„28-ми АПРИЛ“

безбедни и здрави работни места

„28-ми АПРИЛ“

безбедни и здрави работни места

 1. Трибина на тема Актуелните измени на Законот за БЗР 26.10.2013
 2. Трибина на тема Актуелните измени на Законот за БЗР 28.02.2013
 3. Меѓународна конференција Охрид 10-12 Мај 2013
 4. Национална конференција со меѓународно учество Тара 2013
 5. Пролом Бања 2014
 6. Семинар за бебедност и здравје при работа - Истанбул 24-26 април 2015 год.
 7. Национална конференција со меѓународно учество Тара 2013
 8. Упатство за пишување труд
 9. Пет години постоење на Здружение за безбедност при работа „28-ми Април“ 06-07.05.2017
 10. Обука за работа во текстилна индустрија - Скопје 27-28.02.2018
 11. Обука за работа во инженерска индустрија - Скопје 13-14.03.2018
 12. Обука за персонална изложеност на хемиски и физички штетности на работниците во рударството - Охрид 16-18.04.2018
 13. Соработка со Факултетот за заштита при работа во Ниш - јуни 2018

 

                      МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА: БОН-ТОН во Безбедност и Здравје при Работа

На иницијатива на Македонското здружение за заштита при работа, Машинскиот Факултет и Здружението за безбедност при работа „28 април" од 29-31 октомври, во Охрид ќе се одржи меѓународна конференција за регионална соработка на тема „БОН-ТОН во Безбедност и Здравје при Работа“.Во повикот се објавени критериуми со дефинирани услови за учество на меѓународна конференција: организатори, фирми (експо на компании од областа на БЗР) и индивидуални учесници со и без користење на пакетот на услуги.

Подолу може да го преземетеповикот за учество.

Conference Inviation Second Call 2015

Покана за конференција 2015 година, втор повик

Упатство за изработка на труд

Годишна Програма за 2016 год. за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа

 

 

 

Контакт

Бихаќка бр.3 вл.2 П. 7 8
1000 Скопје, Македонија
+389 (070) 328 082

Галерија

28ми Април

Ова здружение има за цел, како на своите членки (фирми или поединци), така и на сите останати заинтересирани за соработка на полето за безбедност при работа, да им пружи стручна и техничка поддршка. 

JoomShaper